ประวัติหลวงพ่อโสธรวัตถุมงคล


พระพุทธรูป “หลวงพ่อโสธร” หน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 560 องค์
ปั้นพิเศษตามพุทธลักษณะปัจจุบันของหลวงพ่อโสธร โดย นายศิริชัย หลิมประพันธ์ ประติมากรชำนาญการพิเศษ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
พระกริ่ง “หลวงพ่อโสธร” เนื้อทองคำ จำนวน 560 องค์
พระกริ่ง “หลวงพ่อโสธร” เนื้อเงิน จำนวน 5,960 องค์
พระกริ่ง “หลวงพ่อโสธร” เนื้อโลหะผสม จำนวน 19,960 องค์
เหรียญ “หลวงพ่อโสธร” เนื้อทองคำ จำนวน 560 องค์
เหรียญ “หลวงพ่อโสธร” เนื้อเงิน จำนวน 5,960 องค์
เหรียญ “หลวงพ่อโสธร” เนื้อโลหะผสม จำนวน 29,960 องค์
แผ่นพิมพ์นูนทอง “หลวงพ่อโสธร” (ลายจำปีสิรินธร) จำนวน 2,160 องค์
พระพิมพ์ “หลวงพ่อโสธร” (เนื้อผงจำปีสิรินธร) จำนวน 30,000 องค์ เนื้อผงจำปีสิรินธร หน้าทอง, จำนวน 28,909 องค์
ด้านหลังเหรียญและพระผง “หลวงพ่อโสธร”

© 2016 TUARSA.com. All rights reserved.