วัตถุมงคล


ลำดับ รายการวัตถุมงคล จำนวนการสร้าง บูชา
1 ชุดพิเศษ
1.1 ประกอบด้วยวัตถุมงคล “หลวงพ่อโสธร” ทุกรายการ (โทรสอบถามที่ 02 953 3999, 084 692 4999 เพื่อระบุโค้ดที่จะได้รับ)
27 ชุด
1,500,000
1.2 ประกอบด้วยวัตถุมงคล พระกริ่ง เหรียญ พระผง ทุกรุ่น และแผ่นลายนูน (โทรสอบถามที่ 02 953 3999, 084 692 4999 เพื่อระบุโค้ดที่จะได้รับ)
16 ชุด
500,000
1.3 ประกอบด้วยวัตถุมงคล “หลวงพ่อโสธร”พระกริ่ง เหรียญ เนื้อโลหะผสม และแผ่นลายนูน
หมด
20,000
2 พระพุทธรูป “หลวงพ่อโสธร” ขนาด 9 นิ้ว เนื้อทองเหลือง ปิดทองคำเปลวแท้ทั้งองค์ 560 องค์
(งดการจองชั่วคราว)
25,000
3 พระกริ่ง "หลวงพ่อโสธร"
3.1 เนื้อทองคำ หนักประมาณ 30 กรัม 560 องค์
(งดการจองชั่วคราว)
99,999
3.2 เนื้อเงิน 5,960 องค์ 3,000
3.3 เนื้อโลหะผสม 19,960 องค์ 2,000
4 เหรียญ "หลวงพ่อโสธร"
4.1 เนื้อทองคำ หนักประมาณ 22 กรัม 560 องค์
(งดการจองชั่วคราว)
79,999
4.2 เนื้อเงิน 5,960 องค์ 2,500
4.3 เนื้อโลหะผสม 29,960 องค์ 1,500
5 พระพิมพ์ "หลวงพ่อโสธร" (เนื้อผงจำปีสิรินธร)
5.1 เนื้อผงจำปีสิรินธร 30,000 องค์ 500
5.2 เนื้อผงจำปีสิรินธร หน้าทอง 28,909 องค์ 800
6 แผ่นลายนูน "หลวงพ่อโสธร" ลายจำปีสิรินธร 2,160 องค์
(งดการจองชั่วคราว)
1,000

รวมทั้งสิ้น จำนวน 124,589 องค์


© 2016 TUARSA.com. All rights reserved.