วิธีการจองวัตถุมงคล "หลวงพ่อโสธร"


วิธีที่ 1 สั่งซื้อที่กรมราชทัณฑ์

1. ดาวน์โหลดใบจองวัตถุมงคล โดยเลือกไปยังเมนู จองวัตถุมงคล > ดาวน์โหลด


2. กรอกรายละเอียดและนำไปยื่นชำระเงินได้ที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติม)


3. เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อนำมารับวัตถุมงคล "หลวงพ่อโสธร"

วิธีที่ 2 สั่งจองผ่านหน้าเว็บไซต์

1. เลือกไปยังเมนู จองวัตถุมงคล > จอง


2. กรอกรายละเอียด
- ชื่อ
- นามสกุล
- เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก เฉพาะดัวเลข เช่น 3102100000999
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก เฉพาะดัวเลข เช่น 0998888789
- อีเมล์
- ที่อยู่


3. เลือกรุ่นวัตถุมงคลที่ต้องการจอง


4. ใส่จำนวนที่ต้องการ


5. ราคาจะถูกคำนวนให้อัตโนมัติ

6. เลือกสถานที่รับวัตถุมงคล


7. คลิก ลงทะเบียนเพื่อรับแบบฟอร์ม


8. พิมพ์ใบจองวัตถุมงคล แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย (สามารถชำระได้ทุกสาขาทั่วประเทศ)
9. นำหลักฐานที่ได้จากธนาคาร พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อรับวัตถุมงคลที่กรมราชทัณฑ์

© 2016 TUARSA.com. All rights reserved.